Isidor Dannström (1812−1897)

Festmarsch ur Skådespelet Engelbrekt och hans Dalkarlar
Marche de fète du drame historique Engelbrekt et ses Dalécarliens

Skriv ut
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, Gehrman & Co, "Album för Piano af Svenske Tonsättare", G. & Co 382 (1892), Musikbibliotekets exemplar har ett försättsblad med texten: "Hans Majestät Konung Oscar II egnas detta album, underdånigst af förläggarne."

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket, Stockholm

Beskrivning av verket

Allegro Maestoso E-dur 4/4 (C), /:8 takter:/:8 takter:/, 1 takt, Trio A-dur, /:8 takter:/, 1 takt, /:8 takter:/, 1 takt, Da Capo al Fine, 16 takter, totalt 51 takter