• Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: J. Eurenius
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

• Ingår i "Förgät mig ej! Album för Sång vid PIANO innehållande hittills otryckta arbeten af Svenska Tonsättare, tillegnade SVERIGES UNGA DAMER", Första Årgången, Stockholm, C. Svanbergs förlag [1855]
• Hans Ahlborg Musik, kopierad från ovanstående originalutgåva 2008

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Svärmeri: Allegro molto F-dur 6/8, 27 takter, Andante Dess-dur 9/8, 4 takter, 6/8, 5 takter, F-dur, 6 takter, 9/8, 4 takter, totalt 46 takter


Libretto/text

Svärmeri

Här, uti skygd af de grönskande lunder,
här i den leende milda naturen,
täljde vi lifvets idylliska stunder,
Löften vi gåfvo om kärlek och tro.
Varen mig helsade, kullar och dalar!
allt till mitt hjerta om kärlek blott talar,
minnen så ljufva bland löfviga kronorna bo.

Ja der invid linden
purprades kinden,
när han mig svor
kärlek i lif,
kärlek i död.

Och när med bön till det höga
Hoppfullt jag lyfte mitt öga,
Troget min själ
bad för ditt väl.
Än för ditt väl!
Ack blott för dig!

Blickade morgonen blåögd kring sunden
rosig på kinden och leende vänligt,
hviskade vinden och klingade lunden
Dig blott jag hörde och dig blott jag såg.
Sänkte sig qvällen på speglande vatten,
gjöt Philomela sin klagan i natten,
ständigt, ack ständigt du stod för min håg.

Ack men hur jag skickar
saknadens blickar,
Dröjer du än,
Sol i min vår,
Vår i min höst!
o kom till mitt klappande bröst.

Ack! när med bön till det höga
Hoppfullt jag lyfter mitt öga,
Än för ditt väl
beder min själ.
Än för ditt väl!
Ack, blott för dig!