Viking Dahl (1895−1945)

Preludium

  • Tillkomstår: ca 1920-30
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: 1 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Utan förtecken 6/8, 16 takter