Joseph Czapek (1825−1915)

Sång till Nya året af W

Skriv ut
  • Tillkomstår: Sannolikt 1857
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Signaturen W.
  • Speltid: 1 min

Exempel på tryckta utgåvor

Tryckt i Musikbihang till Illustreradt nyaste Söndagsmagasin, årg. 11, 1857.
Texten tryckt i Illustreradt nyaste Söndagsmagasin, årg. 11, nr 9, 1857 (sid. 71).

Beskrivning av verket

Utan tempobeteckning A-dur 3/4


Libretto/text

Du nya år, du hoppets son,
Hvad budskap bär du ofvanfrån,
Från höga himlars Gud?