Bernhard Crusell (1775−1838)

Konsert för horn och orkester [F-dur]

  • Verktyp: Horn och orkester
  • Uruppförande: 1813, Stockholm
  • Arrangemang/bearbetning: Originalet förefaller förkommet, men sats 1 finns i ett arrangemang av Frans Preymayr från 1840 för horn och mässingsblåsare.
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Instrumentering (besättning)

Originalets besättning är obekant. Preymayrs arrangemang använder 2 kenthorn, 3 valthorn, 2 trumpeter, 3 tromboner och basstämma (troligen för något klaffinstrument)

Exempel på tryckta utgåvor

Scandinavian Music Interest, Stockholm, u.å. (tidigast 1982), utgåva för horn och piano.

  • Autografen återfinns: Krigsarkivet
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Autografen till Preymayrs arrangemang förvaras i Krigsarkivet, Stockholm

Litteraturhänvisning

Alla ovanstående uppgifter om verket är hämtade från Åke Edenstrands förord till den tryckta utgåvan.

Beskrivning av verket

Allegro F-dur 4/4, 257 takter