Bernhard Crusell (1775−1838)

3 [Tre] Quartetter för fyra Waldhorn [sic]

  • Tillkomstår: senast 1826
  • Verktyp: Övrig kammarmusik med blåsare
  • Uruppförande: 1826
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Detaljerad speltid: max 5' (enligt sändning i SR P2 1980-03-26 med Norrköpings hornkvartett)
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Partitur i manuskript finns i Musik- och teaterbibliotekets samlingar (oklart om det är autograf)

Beskrivning av verket

No. 1: Andantino C-dur [klingande F-dur] 2/4
No. 2: Andante pastorale C-dur [klingande F-dur] 6/8
No. 3: Andante C-dur [klingande F-dur] 3/4