Bernhard Crusell (1775−1838)

"Hell dig, du höga Nord"

  • Tillkomstår: Troligen 1820-talet
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: F. B. Cöster
  • Uruppförande: "Hell dig, Du höga Nord" uruppfördes i Stockholm den 24 september 1829, men trycktes först 1835 (enligt Svenskt Biografiskt Lexikon; enligt andra källor uruppfördes 1829 i Linköping)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Svenska Skolkvartetten. 100 fyrstämmiga sånger, 1:sta samlingen, Abr. Lundquist, Musikförlag (Ed. nr. saknas) [1952]

Beskrivning av verket

Andante Ess-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Enligt Svenskt Biografiskt Lexikon har sången titeln 'Hymn'.

Sången finns även i sättning för manskör a cappella (T.T.B.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

1. Hell dig, du höga Nord!
Hell dig, vår forsterjord!

2. Hell dig, du fria strand!
Hell dig, du hjältars land!

3. Hell er, I [sic] gamla berg,
jättar med järn till märg!