Bernhard Crusell (1775−1838)

"Hell dig, du höga Nord"

  • Tillkomstår: Troligen 1820-talet
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: F. B. Cöster
  • Uruppförande: "Hell dig, Du höga Nord" uruppfördes i Stockholm den 24 september 1829, men trycktes först 1835 (enligt Svenskt Biografiskt Lexikon; enligt andra källor uruppfördes den 1829 i Linköping)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

• Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Första delen, Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr. 2591
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sverges [sic] K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm, Abr. Lundquists Kongl. Musikhandel, (Ed. nr. saknas) [1897]
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sveriges K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm, Femte upplagan, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 3531
• 100 Äldre och Nyare Svenska Sånger för Fyra och Fem Mansröster redigerade af J. A. Josephson och Fr. Arlberg, Första Delen, Abr. Hirschs Förlag, (Ed. nr. saknas) [1873]

Beskrivning av verket

Andante B-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Enligt Svenskt Biografiskt Lexikon har sången titeln 'Hymn'.

Sången finns även i sättning för blandad kör a cappella (S.A.T.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

[1.] Hell dig, du höga Nord!
Hell dig, vår forsterjord!

[2.] Hell dig, du fria strand!
Hell dig, du hjältars land! 


Mediafiler

Edition Levande Musikarv

  • Vokalnoter