Bernhard Crusell (1775−1838)

Militärisk Sång till H.K.H. Kronprinsen
[ingår som nr 7 i Sångstycken med accompagnement för Forte Piano af B. Crusell, Häfte II]

  • Verktyp: Röster och piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

"Tenore 1mo, 2do, Basso, Fortepiano", "Chor [3-stämmig]"

Exempel på tryckta utgåvor

• Stockholm, Stentryck af C. Müller på CF Wolters [?] Förlag [1824].
• Hans Ahlborg Musik. Kopierad 2007.

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Beskrivning av verket

Maestoso Ess-dur 4/4/:16 takter:/


Libretto/text

Militärisk Sång till H.K.H. Kronprinsen.

[Soli]:

För rättvisa, frihet och fädernesland
feck Göthen sitt svärd utaf Allfaders hand:
det blottas för dem, för vår Konung och far
och för Dig Oscar, och för Dig Oscar!

Chor:

Det blottas för dem, för vår Konung och far
och för Dig Oscar, och för Dig Oscar!

[Soli]:

Med Lejonets lugna och kraftiga mod
Wi uppoffra gerna vårt lif och vårt blod,
Ty lagren belönar den tappre som dör,
När Oscar oss för, när Oscar oss för!

Chor:

Ty lagren belönar den tappre som dör,
När Oscar oss för, när Oscar oss för!

[Soli]:

I Wasarnas tempels odödliga famn
Att fästa Carl Johans och Oscars namn
Är målet för allas vårt lefvande hopp
Ibland denna tropp, ibland denna tropp!

Chor:

Är målet för allas vårt lefvande hopp
Ibland denna tropp, ibland denna tropp!

[Soli]:

Att lugnet försvara med orubbadt mod
Att Krigsfacklan släcka i fiendens blod:
Befall! För Carl Johan, för Dig och vårt land
Vi väpna vår hand, vi väpna vår hand!

Chor:

Befall! För Carl Johan, för Dig och vårt land
Vi väpna vår hand, vi väpna vår hand!

[Soli]:
Som hjelte i bredd med Din frejdade Far
Blif innerligt älskad som Han, vår Oscar
För Honom och Dig höjs ur älskande bröst,
Vår eniga röst, vår eniga röst!
Chor:

För Honom och Dig höjs ur älskande bröst,
Vår eniga röst, vår eniga röst!