Bernhard Crusell (1775−1838)

Sång till H.M. Konungen
[ingår som nr 6 i Sångstycken med accompagnement för Forte Piano af B. Crusell, Häfte II]

  • Verktyp: Röster och piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

"Tenore I, Tenore II, Basso, Piano Forte"

Exempel på tryckta utgåvor

• Stockholm, Stentryck af C. Müller på CF Wolters [?] Förlag [1824]
• Hans Ahlborg Musik. Kopierad 2007

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Beskrivning av verket

Andantino E-dur 3/4 1 takt/:18 takter:/, totalt 19 takter


Libretto/text

Sång till H.M. Konungen

Hjelte, som frälsade
Scandiens del af Jorden,
Segren dig hälsade
ej blott i strid,
Segraren vann åt Norden
styrka och frid,

Längst redan färdig var
I hvarje bröst Din kröning
Sverge Du värdig var,
Ty, som Du sagt:
Kärlek är Din belöning,
Lagen är Din magt.

Må Kunga-Prydnaden
Lindrigt Din hjessa trycka!
Troheten, Lydnaden
Svärja Dig det.
Vördande i vår lycka
Ditt Majestät.

Åt hvarje menighet
Trefnad och lugn och seder!
Samla oss, Enighet,
Knyt våra band!
Stig till din fordna heder,
Fädernesland!