Bernhard Crusell (1775−1838)

Kalla Händer, Varmt Hjerta
[ingår som nr 4 i Sångstycken med accompagnement för Forte Piano af B. Crusell, Häfte II]

  • Tillkomstår: 1824 [utgiven då, enl. uppgift i Ahlborgs utgåva.]
  • Verktyp: Röst och piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

• Stockholm, Stentryck af C. Müller på CF Wolters [?] Förlag [1824]
• Hans Ahlborg Musik. Kopierad 2007

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Beskrivning av verket

Moderato F-dur [saknar taktartsangivelse, men är = 2/4] 1 takt/:24 takter:/, totalt 25 takter


Libretto/text

Kalla Händer, Varmt Hjerta

Kalla händer, hjertat varmt
har jag ofta funnit;
nära tårar, fjerran qval
Uti afskedsstunden:
då min hand du tryckte sist,
hand med hand frös samman;
hjertat, likväl är nog varmt,
löste dem i lågor.

Ännu känner jag din hand
Kall i min sig hvila
Känner hjertats hela brand
Till mitt hjerta smyga:
Kalla händer, hjertat varmt,
Ack! för mig bevara;
Aldrig handen tryck på skämt;
Att ej hjertat kallnar!