Bernhard Crusell (1775−1838)

Frithiof och Ingeborg
[nr 1 ur Tio Sånger ur Frithiofs Saga satta i Musik och tillegnade Frithiofs Skald af B. Crusell]

  • Verktyp: Röst och andra instrument
  • Textförfattare: Esaias Tegnér
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

"Rösten, Fortepiano eller Harpa."

Exempel på tryckta utgåvor

Stentr. af C. Müller i Stockholm [1826, enligt blyertspåskrift]

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Beskrivning av verket

Andantino innocentamente F-dur 9/8 3 takter/:16 takter:/3 takter, totalt 22 takter.


Verkkommentar

"Anmälan.

Närvarande Samling är att anse såsom en större Musik-Bilaga till Frithiofs Saga af Tegnér. — 
För att bespara rummet och därigenom förminska kostnaden, har man till de flästa Sångerna, och der den musikaliska behandlingen ej annorlunda fordrat, endast bifogat texten till första versen, i den förmodan, att sjelfva Skaldestycket redan äges af de flästa Musikälskare innom Fäderneslandet."


Libretto/text

Frithiof och Ingeborg

Der växte uti Hildings gård 
Två plantor under fostrarns vård.
Ej Norden förr sett två så sköna; 
De växte herrligt i det gröna.

[De följande verserna är ej återgivna i trycket.]