Bernhard Crusell (1775−1838)

Snuset. Visa
[nr 6 ur Sångstycken med accompagnement för Forte Piano af B. Crusell, Häfte III]

  • Verktyp: Röster och piano
  • Textförfattare: ?
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Soloröster/kör

Röst, Chor (4-st.), Piano

Exempel på tryckta utgåvor

Sångstycken med accompagnement för Forte Piano af B. Crusell, Häfte III, Stockholm hos A.W. Möller.

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Beskrivning av verket

Allegretto F-dur 6/8 2 takter/:14 takter:/, totalt 16 takter


Libretto/text

Snuset. Visa.

Rösten.

Du kostliga snus, o du näsones spis!
blif ämne idag för min Visa!
men innan jag sjunger, jag tar mig en pris,
att kunna dessbättre dig prisa!

Chor.

Men innan jag sjunger, jag tar mig en pris,
att kunna dessbättre dig prisa.

Rösten.

Rökaren slösa i dimmornas natt
Den tobak som kunde besparas:
I hufvudet har jag den redbara skatt
Min näsa tog upp att förvaras.

Chor.

I hufvudet har jag den redbara skatt
Min näsa tog upp att förvaras.

Rösten.

Min smak icke bindes till formerna blott,
Bland sorter jag ingen vill svika:
Dig fina Havanna, dig grofva Karott,
Dig Mellansort prisar jag lika.

Chor.

Dig fina Havanna, dig grofva Karott,
Dig Mellansort prisar jag lika.

Rösten.

I andra - jag mins ej nu ens edra namn -
I starka, i svaga, I sura -
Men listan på er kan beses vid Kornhamn
Der blandningar fås in natura.

Chor.

Men listan på er kan beses vid Kornhamn
Der blandningar fås in natura.

Rösten.

Det simplaste snus har mig tålamod gett
Då ledsnad mig plågat förskräckligt. -
Du häfstång för snille! du sporre för vett!
Hvem kan dig väl prisa tillräckligt?

Chor.

Du häfstång för snille! du sporre för vett!
Hvem kan dig väl prisa tillräckligt?

Rösten.

Bland främmande folk, om det fattas er ord,
Det gör ingenting på det hela;
När dosan tas fram är bekantskapen gjord
Och talämne aldrig kan fela.

Chor.

När dosan tas fram är bekantskapen gjord
Och talämne aldrig kan fela.

Rösten.

Om Skalden ibland på idéer blir länns
Är felet blott att han glömt snusa.
En pris, och i hjernan en retelse känns,
Och straxt blifva tankarna ljusa.

Chor.

En pris, och i hjernan en retelse känns,
Och straxt blifva tankarna ljusa.

Rösten.

Soldaten som önskar sin fiende slå
Bör noga ge akt på min lära:
Den lyder: först snusa och sedan gå på,
Så vinner du seger och ära.

Chor.

Den lyder: först snusa och sedan gå på,
Så vinner du seger och ära.

Rösten.

Om hjeltens och statsmannens namn skall bli spordt
Är snusa aldeles nödvändigt;
Ty Fredrik den Store ej gjort hvad han gjort
I fall han ej snusat beständigt.

Chor.

Ty Fredrik den Store ej gjort hvad han gjort
I fall han ej snusat beständigt.

Rösten.

Se här ett recept som är rasande bra
Att jaga bekymren till fanders:
Mot hundsnus i tjensten man alltid bör ta
En pris contenans i Dimanders.

Chor.

Mot hundsnus i tjensten man alltid bör ta
En pris contenans i Dimanders.

Rösten.

Ja dödlige! Sällheten blef er beskärd,
Blott flitigt att snusa I veten!
Och tycken I Visan så mycket är värd,
Så bjuden en pris åt Poeten.

Chor.

Och tycken I Visan så mycket är värd,
Så bjuden en pris åt Poeten.