Bernhard Crusell (1775−1838)

Källan
[nr 1 ur Sångstycken med accompagnement för Forte Piano af B. Crusell, Häfte III]

  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Anna Maria Lenngren.
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Sångstycken med accompagnement för Forte Piano af B. Crusell, Häfte III, Stockholm hos A.W. Möller.

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Beskrivning av verket

Andantino G-dur 12/8 12 takter.


Libretto/text

Källan

Genom dalens stilla famn
denna källa tyst sig bryter;
bortskymd hennes bölja flyter,
obemärkt och utan namn.

Men då vid dess lugna flod
Vandrarn trött af möda dignar,
Glad han hennes skatt välsignar
För sitt vederqveckta mod.

Måtte himlen höra mig!
Må dess fadersgodhet gifva,
Att mitt lif en bild må blifva,
Lugna källa, utaf dig!

Vare ärelystnans lott
Att i höga loftal blänka -
Min, att Likar bistånd skänka,
Lefva glömd och göra godt.