Bernhard Crusell (1775−1838)

Konungavalet
[nr 10 ur Tio Sånger ur Frithiofs Saga satta i Musik och tillegnade Frithiofs Skald af B. Crusell]

  • Tillkomstår: 1826?
  • Verktyp: Röster och piano
  • Textförfattare: Esaias Tegnér
  • Dedikation: Esaias Tegnér
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

Röster (Solo och Tutti = 3 stämmor), piano.

Exempel på tryckta utgåvor

• Stentr. af C. Müller i Stockholm [1826, enligt blyertspåskrift]
• Elkan & Schildknecht.E & S 897, publ. 1882 (Sången ingår då i en utvidgad utgåva: "Tolf Sånger ur Frithiofs Saga satta i musik och tillegnade Frithiofs skald af B. Crusell", och har i denna samling nr. 12.)
• Hans Ahlborg Musik (Kopia av Elkan & Schildknechts utgåva, kopierad 2008)

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Beskrivning av verket

Allegretto marcato Ass-dur 4/4 (C) 2 takter/:16 takter:/.


Libretto/text

Konungavalet

Till Tings! Till Tings! Budkaflen går
Kring berg och dal.
Kung Ring är död: nu förestår
Ett kungaval.

[De följande verserna är ej återgivna i trycket.]