Bernhard Crusell (1775−1838)

Kung Rings död
[nr 9 ur Tio Sånger ur Frithiofs Saga satta i Musik och tillegnade Frithiofs Skald af B. Crusell]

  • Tillkomstår: 1826?
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Esaias Tegnér
  • Dedikation: Esaias Tegnér
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

• Stentr. af C. Müller i Stockholm [1826, enligt blyertspåskrift]
• Elkan & Schildknecht.E & S 897, publ. 1882 (Sången ingår då i en utvidgad utgåva: "Tolf Sånger ur Frithiofs Saga satta i musik och tillegnade Frithiofs skald af B. Crusell", och har i denna samling nr. 10.)
• Hans Ahlborg Musik (Kopia av Elkan & Schildknechts utgåva, kopierad 2008)

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Beskrivning av verket

Moderato d-moll 2/4 4 takter/:19 takter:/8 takter, D-dur 11 takter, totalt 42 takter


Libretto/text

Kung Rings död

Gullmanig fåle,
Skinfaxe drager
Vårsol ur vågen mer herrlig än förr.
Morgonens stråle,
Dubbelt så fager,
Leker i kungssal: det klappar på dörr.

[De följande verserna är ej återgivna i trycket, utom sista versen, som är annorlunda tonsatt:]

Sade, och tryckte
Ingeborg handen,
Handen på Son och på gråtande vän.
Ögat han lyckte,
Kunglige anden
Flög med en suck till Allfader igen.