Bernhard Crusell (1775−1838)

Frithof kommer till Kung Ring (Efter gamla Scalan)
[nr 8 ur Tio Sånger ur Frithiofs Saga satta i Musik och tillegnade Frithiofs Skald af B. Crusell]

  • Tillkomstår: ?
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Esaias Tegnér
  • Dedikation: Esaias Tegnér
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

• Stentr. af C. Müller i Stockholm [1826, enligt blyertspåskrift]
• Elkan & Schildknecht.E & S 897, publ. 1882 (Sången ingår då i en utvidgad utgåva: "Tolf Sånger ur Frithiofs Saga satta i musik och tillegnade Frithiofs skald af B. Crusell", och har i denna samling nr. 9.)
• Hans Ahlborg Musik (Kopia av Elkan & Schildknechts utgåva, kopierad 2008)

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Beskrivning av verket

Måttligt fort a-moll 2/4 3 takter/:17 takter:/, totalt 20 takter.


Libretto/text

Frithiof kommer till Kung Ring

Kung Ring han satt i högbänk om julen och drack mjöd,
hos honom satt hans drottning så hvit och rosenröd.
Som vår och höst dem båda man såg bredvid hvarann:
hon var den friska Våren, den kulna Höst var han.

[De följande verserna är ej återgivna i trycket.]