Bernhard Crusell (1775−1838)

Vikingabalk
[nr 6 ur Tio Sånger ur Frithiofs Saga satta i Musik och tillegnade Frithiofs Skald af B. Crusell]

  • Tillkomstår: 1826
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Esaias Tegnér
  • Dedikation: Esaias Tegnér
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

• Stentr. af C. Müller i Stockholm [1826, enligt blyertspåskrift].
• Elkan & Schildknecht.E & S 897, publ. 1882 (Sången ingår då i en utvidgad utgåva: "Tolf Sånger ur Frithiofs Saga satta i musik och tillegnade Frithiofs skald af B. Crusell", och har i denna samling nr. 7.)
• Hans Ahlborg Musik (Kopia av Elkan & Schildknechts utgåva, kopierad 2008)

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik. och teaterbiblioteket, Stockholm.

Beskrivning av verket

Maestoso Ess-dur 4/4 (C) 8 takter/:10 takter:/, totalt 18 takter.


Libretto/text

Vikingabalk

Nu han sväfvade kring på det ödsliga haf,
han for vida, som jagande falk;
Men för kämpar om bord skref han lagar och rätt:
Vill du höra hans Vikingabalk?

[De följande verserna är ej återgivna i trycket.]