Bernhard Crusell (1775−1838)

Frithiof går i landsflykt, Declamation och Sång
[nr 5 ur Tio Sånger ur Frithiofs Saga satta i Musik och tillegnade Frithiofs Skald af B. Crusell]

  • Tillkomstår: 1826?
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Esaias Tegnér
  • Dedikation: Esaias Tegnér
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

• Stentr. af C. Müller i Stockholm [1826, enligt blyertspåskrift]
• Elkan & Schildknecht.E & S 897, publ. 1882 (Sången ingår då i en utvidgad utgåva: "Tolf Sånger ur Frithiofs Saga satta i musik och tillegnade Frithiofs skald af B. Crusell", och har i denna samling nr. 6.)
• Hans Ahlborg Musik (Kopia av Elkan & Schildknechts utgåva, kopierad 2008)

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Beskrivning av verket

Introduzione: Andante grave e-moll 4/4 (C) 15 takter, "Efter Riturnellen declameras stycket utan Musik ända till stället "som kallbräckt klinga de åror springa." - hvarefter följer:" Allegretto C-dur 4/4 (C) 14 takter, Andante sostenuto E-dur 3/4 2 takter/:20 takter:/, Sista versen e-moll 4/4 (C) 29 takter, Andante sostenuto 4 takter, E-dur 3/4 13 takter, totalt 97 takter.


Libretto/text

Frithiof går i landsflykt

[Deklamation fram till detta ställe:]

Heimskringlas panna,
Du helga Nord!
Jag får ej stanna
uppå din jord.
Från dig att stamma
jag yfs med skäl.
Nu, hjelteamma,
Farväl, farväl!

Farväl du höga
Valhallastol,
Du nattens öga,
Midsommarsol!
Du klara himmel,
Lik hjeltens själ,
Du stjernehvimmel,
Farväl, farväl!

Farväl, I fjällar,
Der äran bor!
I runohällar
För väldig Thor!
I blåa sjöar,
Jag känt så väl,
I skär och öar,
Farväl, farväl!

Farväl i högar
Vid bölja blå,
Dem linden snögar
Sitt blomdoft på;
Men Saga dömmer
Med rättvis själ
Hvad jorden gömmer:
Farväl, farväl!

Farväl I lunder,
I gröna hus,
Jag lekt inunder
Vid bäckens sus.
I barndomsvänner,
Som ment mig väl,
Jag än Er känner:
Farväl, farväl!

Min kärlek gäckad,
Min gård är bränd,
Min ära fläckad,
I landsflykt sänd!
Från jord vi vädje
Till hafvet väl:
Men lifvets glädje,
Farväl, farväl!