Bernhard Crusell (1775−1838)

Ingeborgs Klagan
[nr 4 ur Tio Sånger ur Frithiofs Saga satta i Musik och tillegnade Frithiofs Skald af B. Crusell]

  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Esaias Tegnér
  • Dedikation: Esaias Tegnér
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

• Stentr. af C. Müller i Stockholm [1826, enligt blyertspåskrift]
• Elkan & Schildknecht.E & S 897, publ. 1882 (Sången ingår då i en utvidgad utgåva: "Tolf Sånger ur Frithiofs Saga satta i musik och tillegnade Frithiofs skald af B. Crusell", men har även i denna samling nr. 4.)
• Hans Ahlborg Musik (Kopia av Elkan & Schildknechts utgåva, kopierad 2008)

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Beskrivning av verket

Andante doloroso g-moll 6/8 2 takter/:13 takter:/, totalt 15 takter.


Libretto/text

Ingeborgs Klagan

Nu är det höst,
stormande häfver sig hafvets bröst.
Ack, men hur gerna jag sute
ändå, der ute!

[De följande verserna är ej återgivna i trycket.]