Bernhard Crusell (1775−1838)

Frithiofs Lycka
[nr 3 ur Tio Sånger ur Frithiofs Saga satta i Musik och tillegnade Frithiofs Skald af B. Crusell]

  • Tillkomstår: 1826?
  • Verktyp: Röst och piano
  • Dedikation: Esaias Tegnér
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

• Stentr. af C. Müller i Stockholm [1826, enligt blyertspåskrift].
• Elkan & Schildknecht.E & S 897, publ. 1882 (Sången ingår då i en utvidgad utgåva: "Tolf Sånger ur Frithiofs Saga satta i musik och tillegnade Frithiofs skald af B. Crusell", men har även i denna samling nr. 3.)
• Hans Ahlborg Musik (Kopia av Elkan & Schildknechts utgåva, kopierad 2008)

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Beskrivning av verket

Allegro Moderato A-dur 4/4 (C) 4 takter/:20 takter:/, totalt 24 takter.


Libretto/text

Frithofs Lycka

Kung Beles söner gerna drage
Från dal till dal att be om svärd!
Mitt få de ej; i Balders hage
Der är min valplats, är min verld.
Der vill jag ej tillbaka blicka
På Kungars hämd, på jordens sorg;
Men endast Gudars glädje dricka
Tvemännings med min Ingeborg.

[De följande verserna är ej återgivna i trycket.]