Bernhard Crusell (1775−1838)

Frithiof spelar Schack
[nr 2 ur Tio Sånger ur Frithiofs Saga satta i Musik och tillegnade Frithiofs Skald af B. Crusell]

  • Tillkomstår: 1826?
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Esaias Tegnér
  • Dedikation: Esaias Tegnér
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

• Stentr. af C. Müller i Stockholm [1826, enligt blyertspåskrift]
• Elkan & Schildknecht.E & S 897, publ. 1882 (Sången ingår då i en utvidgad utgåva: "Tolf Sånger ur Frithiofs Saga satta i musik och tillegnade Frithiofs skald af B. Crusell", men har även i denna samling nr. 2.)
• Hans Ahlborg Musik (Kopia av Elkan & Schildknechts utgåva, kopierad 2008)

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Beskrivning av verket

Allegretto B-dur 6/8 2 takter/:22 takter, totalt 24 takter.


Libretto/text

Frithof spelar Schack

Björn och Frithiof sutto båda
Vid ett Schackbord, skönt att skåda.
Silfver var hvarannan ruta,
Och hvarannan var af guld.

Då steg Hilding in: "Sitt neder!
Upp i högbänk jag dig leder;
Töm ditt horn, och låt mig sluta
Spelet, fosterfader huld!"

[De följande verserna är ej återgivna i trycket.]