Bernhard Crusell (1775−1838)

Minne och Hopp
[ingår som nr 9 i "Sångstycken med accompagnement för Forte Piano af B. Crusell", Häfte I]

  • Tillkomstår: ?
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: ?
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

I "Sångstycken med accompagnement för Forte Piano", Stockholm. Stentryck af C. Müller.

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Beskrivning av verket

Andante Amoroso g-moll 3/8 1 takt /:18 takter, G-dur 14 takter:/2 takter, totalt 35 takter.


Libretto/text

Minne och Hopp

I kretsen af vänner
hvad lyckliga dagar
jag suckande njöt.
Jag bunden mig känner
af kärlekens lagar:
jag tystnaden bröt.

Med glädje jag hörde
min känsla dig rörde
och vann ditt behag
förtjusande Flicka
mån hymen skall blicka
ned på oss en dag.

Farväl, tills mig tiden
På gynnande vingar
För åter till dig
Lätt vågar den striden
Som kärleken tvingar
Att draga i krig.

Den vingade Guden
Till älskade bruden
Skall leda min stig.
Ditt tjusande minne
Skall lifva mitt sinne:
Glöm du icke mig!