Bernhard Crusell (1775−1838)

Uppmuntran till Glädje
[ingår som nr 8 i "Sångstycken med accompagnement för Forte Piano af B. Crusell", Häfte I]

  • Verktyp: Röster och andra instrument
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

Flauto (ad libitum), Canto, Piano Forte, Chor (3-stämmig)

Exempel på tryckta utgåvor

I "Sångstycken med accompagnement för Forte Piano", Stockholm. Stentryck af C. Müller.

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Beskrivning av verket

Allegro vivace C-dur 3/8 8 takter/:24 takter,:/, totalt 32 takter.


Libretto/text

Uppmuntran till Glädje

Canto:

We den som med griller sig plågar
ännu uti sin ålders vår,
och som med rynkad panna tågar
den väg som genom rosor går.

Chor:

Och som med rynkad panna tågar
den väg som genom rosor går.

Canto:

Oss Glädjen vinkar, huld, benägen,
Ger lifvet en ätherisk glans,
Och då vi stå vid skiljovägen,
Den möter oss med segrens krans.

Chor:

Och då vi stå vid skiljovägen,
Den möter oss med segrens krans.

Canto:

Än susar källan, sorlar bäcken,
Och än en molnfri aftonstund,
Bestrålar månen rosenhäcken
som fordom uti edens lund.

Chor:

Bestrålar månen rosenhäcken
som fordom uti edens lund.

Canto:

Än drufvans Nektar ljuft berusar
Och lindrar Menskohjertats we,
Och än den varma kyss förtjusar
Som flickans rosenläppar ge.

Chor:

Och än den varma kyss förtjusar
Som flickans rosenläppar ge.

Canto:

Än Näktergalens stämma ljuder
Att tjusa hvarje känsligt bröst
Och än dess sång ej fåfängt bjuder
Åt qvalda hjertan hopp och tröst.

Chor:

Och än dess sång ej fåfängt bjuder
Åt qvalda hjertan hopp och tröst.

Canto:

Gud jorden skön har velat dana
Att menskan der må fröjda sig,
Och under all min lefnads-bana
Skall glädjen där ledsaga mig.

Chor:

Och under all min lefnads-bana
Skall glädjen där ledsaga mig.