Bernhard Crusell (1775−1838)

Den gamle Svensken
En Folkvisa
[ingår som nr 7 i "Sångstycken med accompagnement för Forte Piano af B. Crusell", Häfte I]

  • Tillkomstår: ?
  • Verktyp: Röst och piano
  • Speltid: Ca. 5-10 min
  • Detaljerad speltid: En kort visa, men vi har 9 verser.

Exempel på tryckta utgåvor

I "Sångstycken med accompagnement för Forte Piano", Stockholm. Stentryck af C. Müller.

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Beskrivning av verket

Moderato F-dur 2/4 24 takter.


Libretto/text

Den Gamle Svensken. En Folkvisa.

Jag dyrkar andaktsfullt verldars Gud,
jag lyder villigt min Konungs bud,
i alla menniskor ser jag bröder,
då med mitt arbete jag mig föder,
så har jag nog.

Ett roligt samvete lugn mig ger,
Med lugnets kraft jag mot verlden ler,
När dagens ljus mig till arbete kallar,
Min blod med hälsofullt omlopp svallar
och allt går lätt.

Med glädje skådar jag rymden kring,
Beundrar skaparn i hvarje ting,
Jag lätt den nordiska luften andas,
Af qualens ångor den alldrig blandas,
ty jag är fri.

Mitt fria bröst är för frugtan stängt,
Att kunna kufvas jag alldrig tänkt,
At häldre stupa jag tidigt lärde,
Ty för en slaf har ej lifvet värde
så tänker jag.

Gör alla rätt, vörda landets lag,
Ditt ödes skiften med lugn fördrag,
I redligt bröst älska barn och maka,
Njut, men var färdig att lätt försaka,
så tänker jag.

Håll själen väpnad mot ödets nyck,
Med bergfast kraft stå mot allt förtryck,
Låt våldet studsa ifrån din panna,
Låt vid föragtet din hämnd få stanna
så tänker jag,

Byt alldrig bort dina fäders sed,
Den vare helig från led till led,
Ty derpå grundar sig Svenskens styrka,
Att rätt och frihet med framgång yrka,
Så tänker jag.

Så tänker jag och skall evigt sky,
De yra folkhopars illskna gny:
Min frihet ej skall en annans störa,
Ty rätt åt alla skall lagen göra
i Svea land.

Der faran gäller, dit vill jag gå
Att som en mur emot våldet stå
Till tapperhetens och ärans bana
Än gamla fäder från Vallhall mana
hvar redlig svensk.