Bernhard Crusell (1775−1838)

Nöjet
[ingår som nr 6 i "Sångstycken med accompagnement för Forte Piano af B. Crusell", Häfte I]

  • Tillkomstår: ?
  • Verktyp: Röst och piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

I "Sångstycken med accompagnement för Forte Piano", Stockholm. Stentryck af C. Müller.

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Beskrivning av verket

Allegro Moderato a-moll 4/4 (C) 30 takter, A-dur 17 takter, totalt 47 takter.


Libretto/text

Nöjet

Utan Dig, hur skulle nöjet gjuta
någon stund af sällhet öfver mig?
Man måste älska för att Nöjet njuta
och för att älska, känna Dig.
I menskligheten allting blandas
af ömsom ondt och godt;
allt förgås, allt dör, allt förgås som andas,
allt men min kärlek lefver blott.