Bernhard Crusell (1775−1838)

Herthas Barn
[ingår som nr 2 i "Sångstycken med accompagnement för Forte Piano af B. Crusell", Häfte I]
fotnot: "Hertha, Jorden"

  • Tillkomstår: ?
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Esaias Tegnér
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

I "Sångstycken med accompagnement för Forte Piano", Stockholm. Stentryck af C. Müller.

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Beskrivning av verket

Andantino C-dur 4/4 (C) 1 takt/:15 takter, totalt 16 takter.


Libretto/text

Herthas Barn

Fordom grönlockade Hertha
älskade Himmelens Gud,
se i sin famn, vid sitt hjerta
håller han ännu sin brud,

Arfvingar hade han tvänne
(Kärleken Arfvingar ger)
Sonen bråddes på henne
Dottren på Fädernet mer.

Tålamod kallades Gossen
Modren med sorg honom när.
Och, som de nattliga blossen
Bleknadt hans Anlete är.

Stafven med törniga taggar
Stöder - och sårar hans arm.
Striden den eviga, vaggar
Han i sin suckande barm.

Stilla han vandrar och dyster,
Ögat till Jorden slår ner.
Hoppet, hans skönare syster,
Pekar åt himlen och ler.

Lifvande är hon som tankan,
Glad som den blommande Vår.
Och med en bindel af Rankan
Fästes dess flygande hår.

Brodern med Plågorna fäktar
Tröttad, men manlig och fast.
Systern, den vingade, fläktar,
Och de fly alla med hast.

Ljus - Alfver! Svärjen oss bägge,
Svärjen oss huldhet och tro!
Följen oss till dess vi lägge
Ner våra hufvud till ro.

Kämpande Son utaf Hertha
Håll mig i stormarna opp!
Trösta mitt lidande hjerta,
Himmelens Dotter, du Hopp!