Bernhard Crusell (1775−1838)

Cantate [till general Carl Johan Adlercreutz' ära], Musiken af Crusell

Maestoso — Recitatif — Allegro — Couplets I-III — Allegro vivace

  • Tillkomstår: 1809
  • Verktyp: Röster och piano
  • Dedikation: [Sentida påskrift:] Kantat till general Carl Johan Adlercreutz' ära, den 15 april 1809.
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Soloröster/kör

Körens insats inskränker sig till att i varje Couplett upprepa solosångarens sista strof.

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Handskriften, som förmodligen ej är autograf, är rätt skissartad, men möjlig att fylla ut.

Beskrivning av verket

1. Maestoso Ess-dur 4/4 (C) 18 takter, attacca
2. Recitatif C-dur 13 takter, attacca
3. Allegro 9 takter, attacca
4. Couplett I: Allegretto Ess-dur 26 takter, attacca
5. Coupl. II 26 takter, attacca
6. Coupl. III 26 takter, attacca
7. Allegro vivace 72 takter, totalt 190 takter.


Verkkommentar

Kantaten är enligt påskriften komponerad till general Carl Johan Adlercreutz' (1757-1815) ära. Denne var en av nyckelpersonerna under revolutionen 1809 och gick i spetsen för den grupp som 13 mars 1809 arresterade Gustav IV Adolf på Stockholms Slott. Adlercreutz blev sedan medlem av interimsregeringen.  

Kantaten nämns ej i verkförteckningarna över Crusells musik och handstilen skall, enligt uppgift, inte vara hans egen. Den är rätt skissartad, men formen är klar. Dock är den ett otvetydigt tidsdokument och återupplivades 5 juni 2009 i samband med invigningen (i Rikssalen på Stockholms Slott) av Livrustkammarens utställning "1809: Rikssprängning och Begynnelse; 200-årsminnet av Finska Kriget." Torbjörn Lilliequist, tenor och Maria Wieslander, piano framförde den vid detta tillfälle.


Libretto/text

Cantate.

Maestoso

O Du, Som dubbelt hjelte,
lagt till finnlands Seger,
Sveas frälsning,
och farans mål till dess förakt,
tag dina vapenbröders hälsning!

Recitatif

Förgäfves flöt en Ström af raska kämpars blod,
att branden mota eller släcka
och toma planers mängt för evigt skulle gäcka
den lågande Civismens mod

snart Skulle Göthers Svärd,
i Göthers hjertan tryckas,
en redan styckadt jord
till spillror sönderstyckas,

(lento)

och en omätlig Grift,
af henne slå igen,

(Allegro)

Ren hopas vådorne uppädle, stig deröfver,
Dö för din fosterbygd, om hon din död behöfver,
men lef för hennes hämd, om hon behöfver den!

Couplet I

Liksom träden sorgligt nakna, för favonens flägtar vakna,
och den torra Kronan Knoppas, och den bundna roten sträcks,
Så vid styrkans nya under i förtviflans fyllda Stunder,
Sverge andas Sverge hoppas och til väsen återväcks.

Couplet II

Länge nog i qval fördjupadt, öfver olycksbranden stupadt,
det i hafvet af den svarta rysligt mulna natten samm
blott af Krigets skiften deladt, men af friden åter heladt,
Skall ett sammanhållit Sparta mellan blixtar träda fram.

Couplet III

Må din blyga hjessa höjas upp till Skyn och endast böjas för de
Kransar åt dig lindas, under folkens bifallsröst
Och en gång i lugnets sköte må vid bättre tiders möte
Våra skilda land förbindas, lika lätt Som våra bröst.

Allegro Vivace

Glädjen Sänkes neder fyllda bäggarn höjts
lefve Sverges heder! lefve Adlercreutz
räckom honom trogna händer, deruppå
att hans verk Skall mogna, dygdens rätt bestå
lefve Sverges heder! Lefve Adlercreutz!