Bernhard Crusell (1775−1838)

Rings drapa [Nr 11 ur "Tolf Sånger ur Frithiofs Saga satta i musik och tillegnade Frithiofs skald af B. Crusell"]

  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Esaias Tegnér
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

• Elkan & Schildknecht.E & S 897, publ. 1882 (Sången ingår endast i denna utvidgade utgåva: "Tolf Sånger ur Frithiofs Saga satta i musik och tillegnade Frithiofs skald af B. Crusell", och har i denna samling nr. 11.)

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Tempo di marcia. Maestoso G-dur 4/4 (C), /:4 takter:/:6 takter:/, totalt 10 takter


Libretto/text

Rings drapa

Sitter i högen
högättad höfding,
slagsvärd vid sidan,
skölden på arm.

Gångaren gode
gnäggar der inne,
skrapar med guldhof
grundmurad graf.


Mediafiler

Edition Levande Musikarv