Bernhard Crusell (1775−1838)

Introduction et Air Suèdois varié

opus 12

  • Tillkomstår: Komponerad senast 1804, omarbetad troligen mellan 1814 och början av 1820-talet
  • Verktyp: Klarinett och orkester
  • Uruppförande: 1804, Stockholm
  • Speltid: 10 min

Instrumentering (besättning)

1.2.0.2 / 2.2.0.0 / timp / str
NB: Stycket finns även i ett arrangemang för klarinett och blåsorkester av tonsättaren

Exempel på tryckta utgåvor

Orkestermaterial och klaverutdrag: Peters, Leipzig ca 1830

Fazer, Helsingfors 1980

Beskrivning av verket

Följande avser den omarbetade versionen:
[Introduktion:] Allegro con brio B-dur 4/4 33 takter, Tema: Andante con moto B-dur 2/4 24 takter, Var. 1: Risoluto B-dur 2/4 24 takter, Var. 2: B-dur 30 takter, Var. 3: B-dur 28 takter, Var. 4: Un poco più lento b-moll 2/4 16 takter, Tempo 1mo B-dur 12 takter, Var. 5: Più mosso B-dur 2/4 32 takter, Andante 5 takter, Allegretto 12 takter, totalt 216 takter