Christine Charlotte Cederström (1760-1832)

Skriv ut

Christine (Christina) Charlotte (Charlotta) Cederström, född Mörner af Morlanda den 2 mars 1760 i Halmstads socken (Skåne), utvecklade tidigt talanger som målare, författare och musiker. Från Björnstorp (Skåne) korresponderade hon med "vittra vänner". 1802 flyttade hon till Stockholm i samband med sitt andra äktenskap (med Bror Cederström, anställd vid Krigskollegium). Paret höll litterär-musikalisk salong, där bl a Olof Åhlström medverkade. Hon blev 1803 hedersledamot av Målare- och bildhuggareakademien. Avled i Aringsås församling (Alvesta) den 22 februari 1832.

Under uppbyggnad

Verköversikt

Sånger
Landtmannen ("Inunder den skuggande Linden")