Göte Carlid (1920−1953)

Kvartander för Karl-Axel

  • Tillkomstår: 1947?
  • Verktyp: Stråkkvartett
  • Speltid: 2 min
  • Detaljerad speltid: 1'35'' (Briokvartetten)

Beskrivning av verket

Sostenuto ma molto ritmico C-dur 4/4 5 takter, 2/4 1 takt, 4/4 5 takter, 3/4 1 takt, 4/4 10 takter, 3/4 1 takt, 4/4 7 takter, 2/4 1 takt, totalt 32 takter.