• Tillkomstår: 1953
  • Verktyp: Skådespelsmusik
  • Uruppförande: Sveriges Radio 1 oktober 1953
  • Speltid: Ca. 5-10 min
  • Detaljerad speltid: 1: 1'00'', 2.0'21'', 3. 0'45'', 4. 0':25'', 5. 0':34'', 6. 0'35'', 7. 0'26'', 8. 0'30'', 9: 0'25'', 10. uppgift saknas, 11. 0':25'', 12. 0'28'', 13. 0'08'', 14. 0'45'', 15.0':27'', 16. 0'30'', 17. 0':15''

Instrumentering (besättning)

2*.2.2.2 / 2.2.1.1 / timp, perc, hp / str
(picc)

Notmaterial/stämmor återfinns

Sveriges Radios Musikbibliotek

  • Autografen återfinns: Sveriges Radios Musikbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: 15168M

Beskrivning av verket

Huvudtonart i D-dur, växlar inom de olika avsnitten.
1. Förspel: Maestoso – Allegro molto 3/4 – 4/4 (C), 22 takter
2. Efter scen 1: alla breve 11 takter
3. Efter scen 2: 3/4 - 4/4, 13 takter
4. Efter scen 3: 4/4 (C), 7 takter
5. Efter scen 4: 4/4 (C), 8 takter
6. Efter scen 5: 4/4 (C) - 6/4, 33 takter
7. Efter scen nr 6 o 11: 4/4 (C), 8 takter
8. Efter scen 7 o 8: 4/4 (C), 10 takter
9. Efter scen 9: 4/4 (C), 6 takter
10. Till scen 8 o 10: 4/4 (C), 7 takter
11. Efter scen 10: 6/4, 6 takter
12. Efter scen 12: 5/4, 10 takter
13. Efter scen 13 o 14: 4/4 (C), 2 takter
14. Efter scen nr 15: 6/4, 10 takter
15. Efter scen 16: 3/4 - 4/4 (C), 9 takter
16. Efter scen 17: 3/4 - 4/4 (C), 8 takter
17. Slutmusik: d-moll - C-dur 4/4 (C), 4 takter


Verkkommentar

Musik till Vilhelm Mobergs pjäs. Partiturets sidor i oordning.