• Tillkomstår: Symfonin brukar dateras 1870-1872 (enl Hedwall)
  • Verktyp: Symfoni
  • Dedikation: "...nström ... vänskap och högaktning tillegnad Symfoni af O. Byström 1872" (texten är delvis dold på den tillgängliga fotokopian, men enligt Hedwall är det troligen Byströms vän Isidor Dannström som avses)
  • Uruppförande: Enligt Hedwall ägde uruppförandet av den kompletta symfonin rum på Kungliga Teatern (Stora Theatern), Stockholm, den 19 oktober 1874 med Ludvig Norman som dirigent. De två första satserna, vilka har mindre besättning än finalsatsen, hade framförts av Kungl. Musikkonservatoriets elevorkester den 20 december 1871.
  • Speltid: Ca. 20-25 min
  • Detaljerad speltid: 22'18'' (enligt Sterlings CD-utgåva)

Instrumentering (besättning)

2*.2.2.2 / 4.2.3*.0 / timp, hp / str
(picc, bass tbn)

Notmaterial/stämmor återfinns

Handskrivet partitur finns hos Conservatoire National de Musique, Paris

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Oscar Byströms arkiv (dock endast versionen för piano 4 händer [finns även som manuskript] samt fragment ur Andante-satsen)

Litteraturhänvisning

Hedwall, Lennart: Oscar Byström. Ett svenskt musikeröde från 1800-talet (Nr 99 i Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie; 2003)

Beskrivning av verket

[I.] Allegro d-moll 3/4
[II.] Andante D-dur - A-dur 3/4 (attacca)
[III.] Allegro molto e Finale d-moll alla breve


Verkkommentar

På omslaget till det handskrivna partituret står också "Offert par Madame Ida Cail, Née Byström, Nièce du Compositeur[.] Paris le 16 [9 överstruket] bre [sic] 1910." [övers: Gåva från Fru Ida Cail, född Byström, tonsättarens brorsdotter. Paris den 16 ... september/oktober/november/december 1910.]