• Tillkomstår: 1830
  • Verktyp: Melodram
  • Textförfattare: Bengt Lidner
  • Dedikation: "tillegnad Mlle S: Strömstedt" (enligt autografen; avser sannolikt aktrisen Sara Fredrika Torsslow, född Strömstedt)
  • Uruppförande: april 1830
  • Speltid: Ca. 10-15 min
  • Detaljerad speltid: Speltid osäker

Instrumentering (besättning)

2.2.2.2 / 2.2.3**.0 / timp / str
(alto tbn, bass tbn)

Soloröster/kör

Soloröster: ej angivet (trol 1 manlig och 1 kvinnlig talröst)
Kör: S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Levande musikarv, Stockholm 2015, kritisk utgåva av Andreas Edlund

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv; påskrift på autografen "Declamatorium fragment utur Lidners Poëm. Spastaras död med Musik för Orchestre [sic] och Chor tillegnad Mlle S: Strömstedt. af Eduard Brendler"

Beskrivning av verket

Introduzione: Andante E-dur 3/4
Allegro - Lento - Largo - Molto moderato (varierande tempobeteckningar) E-dur - Ess-dur - C-dur (varierande tonarter) 4/4 (C) - 6/4 - 3/4 (varierande taktarter)


Libretto/text

Re'n våren förd på gyllne skyar,
Med ymnighetens horn i hand ...
Den skönaste SPASTARA var.

(ad lib): Ramlande tordönen dundande knalla
Chor: Gud nådig barmhertig förbarma dock dig

Spastara: ... Nej uti hans armar,
Ack, hvilken skönet dignar ner? 


Mediafiler

Edition Levande musikarv

Referenser