Constance Brandh (1810-1901)

Constance (Adolfina Constantia) Brandh, f 1810 i Stockholm, d 1901 där.

Under uppbyggnad

Bibliografi

Öhrström, Eva: Borgerliga kvinnors musicerande i 1800-talets Sverige. Diss. Göteborg (1987) S. 201

Källor

Musik- och teaterbiblioteket

Verköversikt

Pianoverk (Variationer för pianoforte ur Frithiofs saga, Eugenia-wals, m fl)