Daniel Börtz (1943-)

Fyra bagateller för stråkar

Skriv ut

1. Preludium: Molto moderato
2. Intermezzo: Andante
3. Rytmiskt fugato: Allegro
4. Postludium: Molto moderato

  • Tillkomstår: 1985
  • Verktyp: Orkesterverk i flera satser
  • Dedikation: "tillägnat De Nordiska Musikskolorna"
  • Uruppförande: 20 maj 1985, Lärarkanditater vid Musikhögskolan i Stockholm
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Exempel på tryckta utgåvor

Gehrmans, Stockholm cop 1986

Beskrivning av verket

1. Preludium: Molto moderato växlande tonarter 4/4
2. Intermezzo: Andante växlande tonarter 3/4
3. Rytmiskt fugato: Allegro växlande tonarter 4/4
4. Postludium: Molto moderato växlande tonarter och taktarter


Verkkommentar

Verket var beställt av Nordiskt Musikskolledarråd och NOMUS efter Bergenkonferensen 1982.

Violinerna är indelade i tre stämmor.