Jan van Boom (1807−1872)

Fritiof på hafvet, tonmålning för piano

opus 22

Skriv ut

Introduction — Frithiof's gång till stranden — Färd på Hafvet — Storm — Lycklig ankomst — Jubel

  • Tillkomstår: Ca 1830-1840
  • Verktyp: Piano
  • Dedikation: Hans Majestät Fredrik VII
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Exempel på tryckta utgåvor

• Rylander & Kemp, Köpenhamn och Gotheborg
• Hans Ahlborg Musik, i samarbete med Svenska Klaverets Vänner, kopierad 2007

Beskrivning av verket

1. Introduction: Poco lento C-dur 4/4 (C), 6 takter
2. Frithiof's gång till stranden: Allegro non troppo, Animato, 70 takter
3. Färd på Hafvet: Andantino Ess-dur/A-dur 12/8, 48 takter
4. Storm: Allegro furioso ciss-moll 4/4 (C), 84 takter
5. Lycklig ankomst: Poco lento C-dur blandade taktarter (3/4, 9/8), Poco andantino 66 takter
6. Jubel: Allegro vivace C-dur 6/8, 76 takter