• Tillkomstår: Ca 1830-1840
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Hirsch, Stockholm

Beskrivning av verket

1. Polka B-dur 2/4, trio i Ass-dur, da capo, 51 takter (3/:8:/:16:/8/:16:/)
2. Polka Ass-dur 2/4, trio i Dess-dur, da capo, 44 takter (24/:8:/:12:/)
3. Polka Ass-dur 2/4, trio i Dess-dur, da capo, 29 takter (/:8:/16/:8:/:17:/)
(Coda B-dur, 8 takter. Tonsättarens kommentar: "Codan kommer ej i fråga, om alla tre Polkorna spelas en suite som ofvan är nämnd, då B dur's Polkan blifver den sista".)