Petrus Blomberg (1841−1907)

Ord ur Davids 25:te Psalm för bariton med orgel (eller piano)

Skriv ut
  • Tillkomstår: Verket sannolikt skrivet under Blombergs år som organist i Södertälje 1877-1885
  • Verktyp: Röst och orgel
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Julius Bagge, nr 119

Beskrivning av verket

C-dur, 4/4, Andante


Verkkommentar

En gissning är att verket skrevs för Ragnar Grevillius som hade detta röstläge och som Blomberg samarbetade nära med - bl a genom gemensamma konserter. Verket utgavs av Blombergs vän från åren som student i Uppsala, Julius Bagge. Blomberg och Bagge skrev gemensamt musiken till Mohrens sista suck som räknas till studentspexens verkliga klassiker. 


Libretto/text

Herre! visa mig dina vägar,

lär mig dina stigar!

Lär mig och led mig, 

ty Du är min frälsnings Gud.

Tänk icke på min ungdoms synder

och min öfverträdelse,

men tänk på mig efter Din barmhertighet.