Wilhelm Björkgren (1847-1917)

Skriv ut

Gustaf Wilhelm Leonard Björkgren föddes den 15 maj 1847 i Hjorteds församling (Västervik). Avled den 29 juni 1917 i Gävle Heliga Trefaldighets församling. Musiklärare, organist och tonsättare. Inledde studier vid Musikkonservatoriet 1864, organist- och kantorsexamen 1867, musikdirektörsexamen 1870. Organist och kantor vid Borgerskapets enkehus 1867-71, sånglärare vid Jakobs och Johannes folkskolor 1868-71. Violinist vid Kungl. Dramatiska teatern och Mindre teatern 1866-71. Flyttade till Gävle 1871 för en organist- och kantorstjänst vid Gävle stadsförsamling. Musiklärare vid stadens läroverk 1872-1912. Dirigent för Musiksällskapet Concordia. En av Björkgrens elever vid läroverket var Carl Sjöberg som skapade sången Tonerna.

Wilhelm Björkgren invaldes i Kungl. Musikaliska akademien den 24/2 1910 som ledamot nr 531.

Bibliografi

Dahlbom, Roland: Glimtar ur Gävles musikliv, i Oknytt. Johan Nordlander-sällskapets tidskrift, 1996, 1-2, s. 44-57
Marsk, Axel
: Livsöden i en svensk släkt där en medlem skrev in sig i musikhistorien. Orsa (1986) S. 48
Minnesblad öfver Musiksällskapet Concordia i Gävle. Gävle (1905)

Källor

Kungl. Biblioteket, Uppsala universitetsbibliotek, Länsmuseet Gävleborg

Verköversikt

Vokalverk, kantater, sånger för manskör


Verk av Wilhelm Björkgren

Det finns inga verk av tonsättaren registrerade