Nils Björkander (1893-1972)

Nocturno [F-dur]

  • Tillkomstår: Januari 1952
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 5-10 min
  • Autografen återfinns: Sveriges Radios Musikbibliotek

Beskrivning av verket

Nocturno: Andantino sostenuto F-dur [4/4] 10 takter/:16 takter:/37 takter, totalt 63 takter.