Hjalmar Berwald (1848-1930)

Son till tonsättaren Franz Berwald (1796-1868). Pianist, tonsättare och matematiker, verksam i Stockholm.

Som ung utbildade han sig till pianist, men ägnade sig sedan åt matematiska studier och han blev lärare vid Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verköversikt

instrumentalverk (bl a Violinsonat f-moll) och sånger med piano


Verk av Hjalmar Berwald

Det finns inga verk av tonsättaren registrerade