Franz Berwald (1796−1868)

Östersjön / Die Ostsee / The Baltic ur Solosånger med pianoackompanjemang / Sologesänge mit Klavierbegleitung / Solo Songs with Piano Accompaniment

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1859 (enligt Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Band 16. Bärenreiter, BA 4916)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Oscar Fredrik (1829-1907; sedermera Kung Oscar II)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Band 16. Bärenreiter, BA 4916

Litteraturhänvisning

Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Band 16. Bärenreiter, BA 4916

Beskrivning av verket

Allegro risoluto Ess-dur 3/4


Verkkommentar

I volymen ingår
Drei Singlieder:
- "Glöm ej dessa dar!" / "Vergiß nicht diese Tage!" / "Forget Not These Days!"
- "Lebt wohl ihr Berge"
- "A votre âge"
Romance ("Jag minnes Dig")
Romance ("Ma vie est une fleur sauvage")
"En parcourant les doux climats"
Aftonrodnan / Abendrot / Twilight Glow
Vaggvisa / Wiegenlied / Lullaby
Romance ("Un jeune Troubadour")
"Mais, ne l'oublions pas"
Romance ("Ah! Jeannot me délaisse")
Le Regard
Romance ("Je t'aimerai")
Des Mädches Klage
Traum
Den 4 juli 1844 – Konung Oscar! – Fantasiestycke / Am 4. Juli 1844 – König Oscar! – Phantasie-Stück / The 4th July, 1844 – King Oscar! – "Phantasie-Stück"
Östersjön / Die Ostsee / The Baltic
Vid Konung Oscars grav / Am Grabe König Oscars / At the Grave of King Oscar
Den 7 december 1865 – Eko från när och fjärran / Am 7. Dezemberg 1865 – Echo von nah und fern / The 7th December, 1865 – Echo from Near and Far

Se vidare separat registrering av respektive sång 


Libretto/text

1. Du blånande haf [sic],
som mång tusende år

2. Hur godt är derute,
hur svalkande skönt

3. Men skakar orkanen
sin vinge med dån

4. Mig tycks att en stålklang,
så ren och så klar