• Tillkomstår: 5 mars 1825
  • Verktyp: Röst och ensemble
  • Textförfattare: Okänd
  • Uruppförande: Antagligen vid en konsert i Stora Börssalen 1826, där Per Sällström förmodligen sjöng tenorpartiet. Ett andra framförande kom till stånd i Christiania 9 juli 1827.
  • Speltid: Ca. 10-15 min

Instrumentering (besättning)

clar (B), hn, vla, vc, db, pno

Soloröster/kör

1 tenor

Exempel på tryckta utgåvor

Bärenreiter, Kassel, 1999, BA 4922 (Franz Berwald, Sämtliche Werke, Profane Vokalwerke I, ed. Owe Ander, Karin Hallgren). Partitur och stämmor.

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Litteraturhänvisning

Kommentarer i Naxosskivhäftet

Beskrivning av verket

Introduzione. Adagio F-dur 4/4 (C) 34 takter, Allegro stringendo 3/4 12 takter, Allegro assai 140 takter, Recitativo 4/4 (C) 3 takter, poco Allegretto 12 takter, /:8 takter:/16 takter,/:8 takter:/17 takter, /:8 takter:/17 takter/:8 takter:/16 takter/:8 takter:/40 takter, Allegro con spirito 24 takter, rallentando 10 takter, totalt 371 takter


Libretto/text

Serenade

Introduzione: Adagio
["Scenanvisningar" under musikens gång: Klockan slår fyra. Aflägset buller som afbryter.]

Allegro stringendo - Allegro assai
[Tilltagande stoj och gräl på gatan som tilldrager sig imellan [sic] de musicerande och förbigående personer.]

Recitativo: adagio

Ja! alt är nu åter stilla; lät oss Serenaden börja.

Poco Allegretto - Allegro con spirito

Ej mod ej kraft mig felar
I krigets gny och vapenbrak
Jag faran gerna delar
Och vet det är en hjeltes sak
Att våga alt för fosterlandets väl.

Men när mit öga skådar Dig, ädla sköna qvinna
Och hoppet hjertat bådar att åter kärlek finna
Då likt barnet rädd och svag jag bäfvar.

Tänk om vaknad från drömmen
Alt i annat skick jag såg
O! Menniskor ej glömmen
Att om hjelten fjettrad låg,
det Amor var som honom öfvervann