• Tillkomstår: 1867
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Obekant
  • Uruppförande: 22 mars 1868, Stockholm
  • Speltid: 3 min

Soloröster/kör

Manskör, T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Tryckt i Sånger för mansröster, Gehrmans, Stockholm utan år.

Bärenreiter, Kassel 2010, volym 22.2 i Franz Berwald Sämtliche Werke

  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Bernadotte-biblioteket, Stockholm

Beskrivning av verket

Adagio Ess.dur 2/4 2 takter, Allegro vivace 56 takter, Andante B-dur 3/8 20 takter, Allegro vivace dal segno, totalt 134 takter


Verkkommentar

I autografen har stycket en något mer utförlig titel: Serenad för Kör eller Fyra Mansröster