• Tillkomstår: Mitten eller slutet av 1850-talet (enligt Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Band 15. Bärenreiter, BA 4915)
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 10-15 min

Exempel på tryckta utgåvor

Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Band 15. Bärenreiter, BA 4915

Litteraturhänvisning

Se Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Band 15. Bärenreiter, BA 4915

Beskrivning av verket

Poco Allegretto Ess-dur 3/4 - 2/4