Franz Berwald (1796−1868)

Romance (ur Musikalisk Journal nr 1) [Jag minnes Dig]

  • Tillkomstår: Musikalisk Journal nr 1 trycktes 1818
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Friedrich von Matthisson
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Band 16.
Bärenreiter, BA 4916

Litteraturhänvisning

Friedrich von Matthisson: "Andenken"
Se vidare Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Band 16. Bärenreiter, BA 4916

Beskrivning av verket

Andante Ess-dur 4/4 (C)


Libretto/text

Jag minnes Dig, när näktergalen med sorglig röst,
genljuder qvalen uti mitt bröst.