• Tillkomstår: 1859
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Oscar Fredrik [pseudonym för kung Oscar II]
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Band 16.
Bärenreiter, BA 4916

Litteraturhänvisning

Se Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Band 16. Bärenreiter, BA 4916
Se även Oscar Fredrik [Oscar II]: "Ur svenska flottans minnen" (diktcykel), 1858

Beskrivning av verket

Allegro risoluto c-moll 3/4


Libretto/text

1. Du blånande haf, som mång tusende år mot Skandiens klippor har slagit

2. Hur godt är derute, hur svalkande skönt, då vårliga vindarne smeka!

3. Men skakar orkanen sin vinge med dån, blir hafsjungfrun askgrå om kinden

4. Mig tycks att en stålklang, så ren och så klar, så skiftande dock och så präktig