Franz Berwald (1796−1868)

Modehandlerskan. Operett i tre akter

Skriv ut
  • Tillkomstår: Elfvik, juli 1843
  • Verktyp: Operett / Sångspel
  • Textförfattare: Franz Berwald
  • Uruppförande: Operahuset 26 mars 1845. Medverkande: W. Fundin (Suzon Delannay), J. Liedberg f. Widerberg (Amelie), R. Walin (Ternoi), J. Günther (Saint Clair), L. Kinmanson (Vivant), P. A. Wennbom (Lafosse), F. A. Lemos (En rådstjenare).
  • Speltid: Ca. 120-180 min
  • Detaljerad speltid: "Spektaklet börjas kl. half 7 och slutas omkring kl. 3 qvart till 10 e. m." (enligt operans affisch)

Instrumentering (besättning)

2.2.2.2 / 4.2.3.0 / timp / str

Soloröster/kör

Suzon Delannay, Modehandlerska (sopran)
Amelie, i kondition hos Suzon (sopran)
Ternoi, Intendent (bas)
Saint Clair, Litteratör (tenor)
Vivant, Kommissionär (baryton)
Lafosse, President i en domstol (baryton)
En Rättsbetjänt [talroll]
Kör av hovfolk (manskör), sömmerskor (damkör) och tjänare (manskör)

Exempel på tryckta utgåvor

Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Band 20a (Akt I och Akt II), 20b (Akt III).
Bärenreiter, BA 4920 (partitur)

Beskrivning av verket

Ouvertyr: Allegro vivace B-dur 2/4

Akt I
Theatern föreställer en stor Nipperbod, i fonden stora glasdörrar; på hvardera sidan en vanlig dörr; till höger ett stort bord; till venster ett litet bord och en skrifbyrå.

Scen 1. Amelie och flera unga flickor sitta och sy på mössor och hattar vid det stora bordet. Amelie, Syflickor (damkör)

Scen 2. Suzon. [De förra.]

Scen 3. Saint Clair, Suzon. [De förre.]

Scen 4. Vivant. [De förre.]

Scen 5. Amelie. De unga flickorna (damkör)

Scen 6. Ternoi. [De förre.]

Scen 7. Vivant, Ternoi. [De förre.]

Scen 8. Suzon, Saint Clair, Ternoi, Vivant. [De förre.]

Scen 9. Vivant, Suzon, Flickorna (damkör)


Akt II
Theatern har samma dekoration som i Akt I.

Scen 1. Amelie och de unga Flickorna kläda rummet med blommor. Amelie, Flickorna (damkör)

Scen 2. Saint Clair (har en vacker lilja i handen). [De förre.]

Scen 3. Suzon, Saint Clair. [De förre.]

Scen 4. En rättsbetjänt, Suzon, Amelie, Saint Clair. [De förre.]

Scen 5. Theatern föreställer ett större rum. Ternoi, Vivant

Scen 6. Vivant, Ternoi

Scen 7. Final. Theatern föreställer en Rådssal – på ena sidan ett stort bort hvaromkring flera stolar stå. Rådsherrar, klädda i gammalmodiga drägter [sic], inkomma från olika håll – vid en af dörrarne står en Tribunalstjenare. Chör af Rådsherrar (manskör).
[Hela denna scen måste utföras sm en allmän konversation, och böra således de agerande flitigt ömsa plats och adressera än till den ena, än till den andra sina ord.]

Scen 8. Lafosse. [De förre.]

Scen 9. Suzon, Lafosse. [De förre.]


Akt III
Theatern har samma dekoration som i Akt I.

Scen 1. Amelie och flickorna sitta och arbeta vid det stora bordet. Suzon, Amelie, De unga Flickorna (damkör)

Scen 2. Suzon, Ameli, Ternoi, Flickorna (damkör)

Scen 3. Saint Clair. [De förre.]

Scen 4. Saint Clair, Vivant, Flickorna. [De förre.]

Scen 5. Theatern föreställer en Salon på Ternois Slott; bakom salongen ser man en park. Ternois Betjänter (manskör)

Scen 6. [En dräng bär ut några askar och fruntimmerssaker hvilka han aflägger i ett av sidorummen.] Suzon, Amelie, Ternoi

Scen 7. Amelie, Suzon

Scen 8. Saint Clair, Vivant

Scen 9. Suzon, Amelie, Vivant, Saint Clair, Ternoi

Scen 10. Suzon, Amelie, Vivant, Saint Clair

Scen 11. Ternoi, Suzon, Amelie, Vivant, Saint Clair, Betjenter (manskör)

Scen 12. Ternoi, Betjenter (manskör) [de sätta fram flera vinbuteljer]


Verkkommentar

Se Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Band 20a (Akt I och Akt II), 20b (Akt III). Bärenreiter, BA 4920


Libretto/text

Akt I

1. Solo och kör: Hurtigt låt oss sy (Amelie, Syflickor)

2. Recitativ och romans: Goddag, små vänner! (Suzon)
2 1/2. Recitativ: Saint Clair! (Suzon, Saint Clair)

3. Duett: När lyckan flyr (Suzon, Saint Clair)

4. Aria: Det ganska löjligt är (Vivant)

5. Solo och kör: Du står der (Amelie, Syflickor)

6. Aria: Nej se, hvad tärnor unga (Ternoi)

7. Duett: Hvarför vill ni ej tjäna mig (Ternoi, Vivant)

8. Kvartett: Stirrande, stirrande (Suzon, Saint Clair, Ternoi, Vivant)
8 1/2. Recitativ: Förklara Er (Suzon, Saint Clair, Ternoi)

9. Duett: Suzon ack hör mig (Suzon, Ternoi)

10. Aria: De glada dar (Suzon)
10 1/2. Kör: Oss ingen stör (Syflickor)

 

Akt II

11. Kör: Snart Suzon bör vara här (Syflickor)

12. Recitativ och Aria: Hur går det (Saint Clair)

13. Duett: Fäst vid Ert hjerta (Suzon, Saint Clair)

13 1/2. Melodram och recitativ: Är Mademoiselle Suzon Delannay hemma? (Suzon, Saint Clair, Rättsbetjänt)

14. Tersett: Hvad betyder detta budskap (Suzon, Amelie, Saint Clair)

15. Duett: Sköna, ömma flicka (Ternoi, Vivant)

16. Aria: Hans plan er djerf (Ternoi)

17. Final: Hur står det till? (Suzon, Lafosse, kör av Rådsherrar)

 

Akt III

18. Cavatina: Den stunden nalkas (Suzon)

19. Tersett: O, hör min bön (Suzon, Amelie, Ternoi)

20. Kör: Bort med alla nöjen (Syflickor)

21. Recitativ och aria: Hvar är Suzon (Saint Clair)

22. Duett och kör: Hvad säger ni? (Saint Clair, Vivant, Syflickor)

23. Kör: Snart få vi nog att göra (Betjänter)

24. Tersett: Nu i mitt slott (Suzon, Amelie, Ternoi)

25. Recitativ och aria: En flykting värnlös (Suzon)

26. Duett: Låt oss, låt oss (Saint Clair, Vivant)

27. Kvintett: Arme bror! (Suzon, Amelie, Saint Clair, Ternoi, Vivant)

28. Final: Mitt sköna rof (Ternoi, kör av Betjänter)